Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 293 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Звіт директора КЗДО

  Звіт 

директора КЗДО (ясла-садок) № 293

про роботу закладу

у 2022 – 2023 навчальному році.

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керувався Законом України «Про дошкільну освіту (ст. 37-39) від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» (п.49-54), Санітарними правилами облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів; Типовим переліком обов'язкового обладнання,  Статутом дошкільного закладу та планом освітньо-виховної роботи.

Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) №293» розпочав функціонування 15 жовтня 1969 року, розташований в двоповерховому будинку, виконаному за типовим проектом, площа - 896 кв. м.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- методичний кабінет;

- медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.

У 2022-2023 навчальному році було укомплектовано 6 вікових груп:

·        1 група для дітей раннього віку;

·        5 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало 108 дітей з них:

 - раннього віку — 15 дітей;

 - дошкільного віку — 93 дітей;

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­вало 28  працівників, з них: директор Ніколаєнко Світлана НІКОЛАЄНКО, 15 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист,  практичний психолог, музичний керівник, керівник хореографічного гуртка, 11 -   вихователів. З них 9 мають повну вищу освіту, 1 - базову освіту, 4 – незакінчену вищу. Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: вища категорія – 5 вихователі, перша категорія-2,  спеціаліст 11Тр. – 7 вихователів, педзвання «вихователь-методист» - 1, 12 – молодшого обслуговуючого персоналу.

 

Адміністрація закладу створювала працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота коллективу КЗО ДНЗ відзначалася стабільністю та позитивною результативністю.

 

У 2022-2023 н.р. методична служба працювала над завданнями:

·        удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;

·        створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо виконання вимог базової програми Базового компоненту дошкільної освіти;

·        сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;

·        впровадження принципів педагогіки розуміння.

Програми за якими працював  заклад освіти у 2022-2023 навчальному році:
1    Базовий компонент дошкільної освіти (науковий керівник Піроженко Т.О., наказ МОН від 12.01.2021 № 33)
комплексна:                                                                                                                                                                             2  Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (науковий керівник Огнев’юк В.О., Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-572, Лист МОН від 23.07.2020 № 1/11-4960

                                                         Парціальні  програми:

1  «Радість творчості», програма художньо-естетичного  розвитку дітей раннього та дошкільного віку  (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.).

2   «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основи здоров`я та

     Безпеки жттєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.).               

3   «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному

     навчальному закладі (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

4   «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та  

    дошкільного віку (авт. Єфименко М.М.).

5    «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного  

     віку (Л.Лохвицька).

6   «Дитяча хореографія» програма роботи хореографічного гуртка  (А.Шевчук).

7  «Мудрі шахи» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку грі в шахи (В.В.Семизоро

8   «Петриківський первоцвіт» Комплект навчальної літератури: альбом майбутнього художника, 5-й рік життя, 6-й рік життя. Купрієнко В.І., Міхіна Н.О., Корінько І.Б. та ін. укр. Мандрівець

Режим роботи закладу освіти затверджено наказом директора, схвалено на засіданні педагогічної ради та враховує потреби учасників освітнього процесу. Розклад навчальних занять у закладі  сформовано відповідно до комплексної програми «Дитина» та Наказу «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» (Міністерство освіти і науки України № 446 від 20.04.2015). Педагоги враховували допустиму тривалість занять під час планування.

           В залежності від освітніх ліній та напряму роботу, педагоги проводили  тематичні,  інтегровані заняття. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняттях подавався  основний зміст програми, який знаходив своє продовження в іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. Паралельно із стандартними методиками, педагоги  використовували і  різноманітні ігрові, інноваційні  технології. Не дуже ефективно використовувався  та  впроваджувався   у роботі з дітьми метод проектів. 

          Річний план роботи 2022-2023 навчального року передбачав вирішення колективом таких завдань:

1  Формування інноваційної культури педагога , як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив,творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника.
2 Сприяти формуванню у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів та національної свідомості засобами народознавства.
3    Формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі.
            Центром методичної роботи в закладі дошкільної освіти є методичний кабінет, робота якого регламентується Примірним положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (Наказ МОН України № 372 від 16.04.2018)
Робота методичного кабінету була спрямована на підготовку  достатньо теоретичної  інформаційної та матеріальної бази щодо даних завдань, а також на розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу педагогів; підвищення педагогічної культури; розвиток спеціальних умінь та навичок і все це на принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності.
              Наповнення кабінету  задовольняє потреби педагогів в професійному самовираженні й саморозвитку. Насиченість та змістовність матеріалів дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу з педагогами. Матеріали поповнювалися  відповідно до завдань, які реалізовувалися  колективом закладу дошкільної освіти протягом  2022-2023навчального року.
             Спрямовуючи  освітній процес на  виконання пріоритетних завдань,  протягом 2022-2023 навчального року були проведені такі форми методичної роботи,  як :
·засідання педагогічних  рад:
 • «Дистанційна робота для дошкільників в умовах військового стану» (07.11.2022)
 • «Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни» (01.09.2022)
 • «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника у реалізації Державних ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника» (31.05.2023)
·семінари-практикуми :
 • «Дистанційна робота в КЗДО в умовах військового стану» (05.10.2022)
 • «Сучасні напрями роботи з батьками у формуванні особистісної компетентності дитини» (25.01.2023)
·майстер-класи :
 • «Краса і мудрість народної іграшки»
 • «Народні рухливі ігри в житті сучасної дитини» (09.02.2023)
·підготовлені методичні рекомендації :
 • «Зміст та завдання формування мовленнєвого етикету у дошкільників»;
 • «Ознайомлення дітей з народознавством в умовах КЗДО»;
 • «Планування фізкультурно-оздоровчої роботи з використанням ігор з елементами спорту»
·здійснено тематичне вивчення:
 • «Організація народознавчої роботи  з дітьми дошкільного віку»
 • «Стан роботи з патріотичного виховання»
 •   Педагоги брали участь у колективних переглядах та показах занять з народознавства, організації ігор з елементами спорту  під час яких мали змогу показати свій рівень професійної компетентності та педагогічну майстерність, поділилися  досвідом використання ефективних форм, методів і прийомів організації освітнього процесу своєї вікової категорії. В усіх вікових групах була організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей.
              У закладі дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників використовувалися також індивідуальні  форми роботи – консультації.  Консультації надавалися  педагогам  з основних напрямів освітньої роботи, з актуальних проблем педагогіки,  за індивідуальними запитами, групові консультації за такими темами:
  • «Використання квест технологій  в освітньому просторі» (16.01.2023)
  • «Морально-патріотичне виховання особистості в педагогічній спадщині В.Сухомлинського»(07.11.2022)
  • «Професійне мовлення педагогів» (31.05.2023)
  • Робота з батьками включала в себе:
   • -рекомендації щодо подолання дитячих страхів
   • -групову консультацію «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами»
   • -поради для батьків «Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини»
   • -а також індивідуальні консультації за запитом.
   Робота з педагогами передбачала такі форми роботи, як участь:
   • -групову консультацію  «Створення умов для психологічного комфорту дитини у дитячому садку в умовах воєнного стану» (06.09.2022)
   • -групову консультацію «Як говорити з дітьми про війну?» (11.10.22)
   • -а також проведення індивідуальних консультаційщодо організації психологічного комфорту дітей у групах,допомога в підборі методів та прийомів роботи з тривожними, гіперактивними та імпульсивними дітьми.
   В січні-лютому були проведені міні-тренінги для педагогів «Профілактика та подолання емоційного вигорання» під час яких  навчилися психологічній саморегуляції, трансформувати негативні переживання в позитивні емоційні стани, набули впевненості в собі.
              На час воєнного стану як батькам, так і педагогам надавалася психологічна підтримка. Були запропоновані: онлайн-платформа «Розкажи мені» , телеграм-канали «Психологічна підтримка», «Психолог на зв’язку», «Підтримай дитину», які безкоштовно здійснюють інформаційне та кризове дистанційне консультування.
   Робота з дітьми: діагностична  та корекційно-розвиткова.
               Метою діагностичної роботи в закладі освіти є виявлення індивідуальних особливостей дітей, причини порушень в їх психологічному розвитку. У здійсненні психодіагностики застосовувалися методики, які повністю відповідають основним вимогам до психодіагностичного методу та  етичним принципам. Психодіагностичні методики носили розвивальний характер і вже в процесі їх використання приводили до позитивних змін в особистості дошкільників.
   Діагностичний мінімум, який був проведений в закладі освіти:
   • -адаптація дитини до дошкільного закладу (вересень-жовтень);
   • -емоційна сфера (дослідження тривожності) (жовтень-грудень);
   • -пізнавальна сфера (жовтень-грудень);
   • -готовність до навчання в школі (квітень-травень).
   Отримані, в процесі досліджень, результати зафіксовані в протоколах, статистичному та аналітичному звітах практичного психолога.
               Корекційно-розвиткова  робота з дошкільниками проводилася  за результатами діагностики, за запитом батьків і вихователів.Основні форми такої роботи:  індивідуальна.
  •             Підводячи висновки можна відмітити, що впродовж 2022-2023 року діяльність дошкільного закладу була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей ; забезпечення соціальної адаптації  та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
  •            
  •  
  •  
  •