Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 293 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Навчальний процес

       Розглянемо деякі аспекти діяльності ЗДО під час війни

Створення безпечних і комфортних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти є ключовим завданням роботи колективів дитячих садочків. Аби допомогти адміністраціям та педагогічним працівникам підготуватися до нового навчального року та спрямувати освітній процес на збереження та відновлення  фізичного, психічного та духовного здоров’я вихованців, ми зробили огляд деяких нормативних документів, які регламентують функціонування ЗДО.

Нормативна база

Діяльність закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану регулюються низкою нормативних документів, зокрема, Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»листом ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» та листами МОН: 

Рішення про відновлення діяльності та режим роботи ЗДО ухвалюють місцеві органи влади та військові адміністрації. Вони призначають комісії з обстеження закладів освіти щодо готовності до організації освітнього процесу, які мають перевірити: 

 • заклади освіти та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;
 • готовність систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху (за потреби);
 • наявність планів евакуації та обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу (із запасами води та їжі, спальних місць, засобами захисту, аптечкою тощо). Облаштування внутрішнього простору приміщень укриттів має бути комфортним, містити все необхідне обладнання для організації освітнього процесу. Також бажано облаштувати в укриттях різні ігрові осередки (куточок творчості, читання, тощо).

Під час підготовки до нового навчального року у закладах освіти потрібно провести тренування з учасниками освітнього процесу щодо опрацювання алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації та серію тематичних занять щодо збереження життя та здоров’я й надання домедичної допомоги.

Організаційні аспекти діяльності ЗДО

Для забезпечення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладі освіти керівникам дитячих садків рекомендовано провести такі заходи:

 • передбачити по два вихователі на кожну зміну та по два помічника вихователя на одну групу; 
 • зменшити кількість дітей до 10 у групах для дітей раннього віку,  до 15 – для дітей дошкільного віку; 
 • запровадити різний режим роботи ЗДО (від 2 до 12 годин);
 • передбачити різні форми організації освітнього процесу: очна, змішана, дистанційна (педагогічна підтримка сімей), зокрема і для тих дітей, які тимчасово знаходяться поза межами нашої країни.

В освітньому процесі доцільно використовувати технічні засоби навчання, дидактичні, настільно-друковані ігри, різні види театрів, шашки, шахи, залучати дітей до малювання та поробок з паперу, природного матеріалу тощо.

Особливу увагу варто зосередити на педагогічній діяльності тих груп, до яких зараховано дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Адже ці вихованці потребують окремого психолого-педагогічного супроводу у процесі адаптації до нових умов, тож педагогічним працівникам потрібно:

 • спостерігати за такими дітьми; 
 • враховувати в освітній роботі інформацію щодо їхнього психічного стану; 
 • впроваджувати види діяльності, які сприятимуть емоційній підтримці дітей та налагодженню комунікації з ними;
  використовувати індивідуальний підхід у роботі з вихованцями; 
 • залучати їх до колективної творчої діяльності.
   

Організація освітнього середовища

Освітнє середовище має бути не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним, стимулювати когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий розвиток дітей. Сучасний універсальний дизайн має бути орієнтованим на особистісний розвиток дитини задля реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії та включати: 

зонування групового простору на гамірні та тихі зони, облаштування в ньому осередків за інтересами. У вікових групах має бути достатньо простору для організації різних видів діяльності та вільної гри;

візуальне оформлення простору, пов’язане зі світлинами дітей, їхніми мистецькими роботами, матеріалами, що відповідають тематиці дня/тижня, індивідуальним інтересам тощо. Практичну значущість мають розробки педагогів щодо облаштування ««Стіни, що говорять», локації «Диво-рученята», де представлені роботи дітей за темами: «Коло друзів», «Родина» тощо.
 

Організація дистанційної форми здобуття освіти вихованців

У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі керівники ЗДО мають:

 • організувати навчання та надавати методичну підтримку педагогічним працівникам щодо дистанційної роботи з дітьми;
 • забезпечити педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;
 • організувати психолого-педагогічну підтримку та супровід усіх учасників освітнього процесу. Педагогічний колектив має  заздалегідь спланувати змістовий контент роботи, що відвертатиме увагу дітей від хвилювань, страхів та сприятиме зниженню тривожності;
 • контролювати систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку. 

Рекомендовано проводити дистанційне навчання у таких режимах: 

 • синхронному (у формі онлайн-заняття). Такі заняття, у разі згоди батьків, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку мають тривати не більше 10 хвилин, старшого дошкільного віку — 15 хвилин. Під час заняття слід обов'язково звертати увагу на налаштування веб-камери - вона має бути встановлена на рівні очей або трохи вище, щоб діти бачили очі педагога; 
 • асинхронному  (запис відео заняття та передача його батькам для самостійного опрацювання дітьми). Під час зйомки варто прагнути до створення коротких і дидактично продуманих відеороликів, дозовано використовувати переходи та анімацію. 
   

Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

В умовах воєнного стану важливим напрямом роботи ЗДО є продовження здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, максимальне збереження кадрового потенціалу педагогічних працівників, які забезпечують їхнє навчання, створення безпечного освітнього середовища та надання якісних психолого-педагогічних послуг. 

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти керівник закладу освіти утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання на підставі:

 • заяви одного з законних представників дитини з ООП;
 • висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданого інклюзивно-ресурсним центром, який містить інформацію про рівень підтримки дитини (якщо у висновку не має цих даних, інклюзивна група на створюється, а дитина зараховується у групу з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (за участю фахівців ІРЦ)).

Також під час дії воєнного стану для створення інклюзивної групи додатково подається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). 

Якщо висновок ІРЦ, який було видано до введення воєнного стану в Україні, втрачено, то законні представники дитини з ООП можуть:

 • отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» або у відповідному мобільному додатку;
 • звернутися до ІРЦ за місцем тимчасового проживання дитини та отримати копію висновку або провести первинну (повторну) комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи.

У період воєнного стану  гранична кількість дітей з ООП в інклюзивних групах не застосовується (тобто в інклюзивній групі може бути більше трьох дітей з ООП).

Аби дізнатися про алгоритм визначення категорій (типологій) освітніх труднощів у дітей з особливими освітніми потребами раннього й дошкільного віку та порядок забезпечення їх підтримки в закладі дошкільної освіти слід опрацювати лист МОН від 08.06.2022 № 4/1196-22, який містить: 

 • інструмент оцінки розвитку сфер дитини раннього віку (соціальної, емоційної, сенсорної, мовленнєвої, когнітивної та рухової (фізичної);
 • перелік можливих особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами та наявних освітніх труднощів у дітей дошкільного віку, які можуть бути їм притаманні; 
 • методичний інструментарій вимірювання ступеня їх прояву, визначення бар’єрів, особливих освітніх потреб і стратегії подальшої підтримки.

Організація ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу

Ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. Аби організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу можна використовувати різноманітні онлайн сервіси та ресурси, зокрема:

 • сайт закладу освіти. Для якісного функціонування слід постійно оновлювати й поповнювати інформаційне наповнення сайту, розмістити на ньому завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми, створити віртуальну бібліотеку з добіркою освітніх ресурсів; 
 • оптимальні канали комунікації для здійснення кожного конкретного завдання, проведення індивідуальних консультації з фахівцями (відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, соціальні мережі тощо); 
 • месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp) для оперативного спілкування з батьками;
 • електронні платформи Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams тощо.

 

   

 

   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

 

ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

 

   Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 31 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

     Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується директором дошкільного закладу.


     У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей. Навчально - виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за Державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

     Дошкільний заклад з 2021\2022 навчального року організовує освітній процес за  пріоритетним напрямком:

- Народознавство, як складова частина навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.