Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 293 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Підводимо підсумки

5 черв. 2024
У дошкільному закладі відбулось засідання підсумкової педагогічної ради. Педагоги заслухали звіт вихователя-методиса та поділилися планами на наступний навчальний рік

                                   Звіт вихователя-методиста       КЗДО  №293 ДМР Наталії Дубініно

            щодо організації та проведення методичної роботи протягом 2023/2024 навчального року

                                                                      

 

У 2023/2024 навчальному році дошкільний заклад №293 «Журавка» працював дистанційно, зміст освітнього процесу визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними програмами: Програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку від 2 до 6 (7) років

«Дитина» та парціальними програмами.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2023/2024 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в КЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк.

педагогів

Фактична кільк.

педагогів

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

2.

Атестація

3

3

3.

Участь у роботі творчої групи

7

7

4.

Участь   у   підготовці  та   проведенні

методичних заходів

15

15

Так у закладі протягом року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи, круглі столи, проблемний семінар.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

 • організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на

навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої  роботи  ЗДО,  затвердження  планів  проходження

курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у КЗДО;

 • науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми КЗДО

і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На   педрадах   розглядались  питання,   які   були   актуальними   щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний

начальний рік: реалізація Базового компонента (нова редакція), вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів.

Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів,на педрадах проводились ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Були проведені 4 педради за такими темами:

Засідання № 1.  Про завдання діяльності колективу та приоритетні напрямки роботи КЗДО у 2023/2024 навчальному році.

 Організаційна педрада

На якому  обговорили основні напрямки роботи педколективу на 2023/2024 навчальний рік. Підвели підсумок готовності груп до нового навчального року (дистанційно)  в умовах воєнного стану. Визначили види і форми планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та програм, за якими буде працювати заклад. Затвердили план підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, план атестації працівників, обговорили тематики самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Підсумком засідання стало затвердження Річного плану роботи та Освітньої програми КЗДО  на 2023/2024 навчальний рік.

Засідання № 2. Формування зв’язного мовлення у  дітей дошкільного віку

Під час засідання педагогам надали методичні рекомендації щодо формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку (дистанційно) в умовах воєнного стану. Присутні прослухали міні-доповідь «Сучасне заняття з розвитку мовлення». Переглянули презентацію «Мовленнєве середовище в закладі освіти». Під час ділової гри «Виразне мовлення педагога - шлях до збагачення мовлення дітей» педагоги були не пасивними слухачами, а активними учасниками. Готуючись до педради, педагоги виготовили та представили до розгляду дидактичні матеріали.

 

 

Засідання № 3 . Формування математичної компетентності дошкільників під час усіх форм педагогічної взаємодії

Під час якого педагоги з’ясували необхідність впровадження сучасних педагогічних технологій логіко-математичного розвитку дошкільників в освітній процес. Прослухали міні-доповідь «Формування логіко-математичних понять у дошкільників». Переглянули презентацію досвіду роботи «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у логіко-математичному розвитку – палички Кюізенера»

        Презентували ігри в педагогічній майстерні «Математичні знахідки».

Засідання № 3. Освітні завдання з безпеки життєдіяльності

дошкільників, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку

Під час засідання педагогам надали методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи з дошкільниками з формування основ безпеки життєдіяльності. Присутні прослухали міні-доповідь «Навчаємо азбуки безпеки під час проектної діяльності». Переглянули презентацію «Про роботу з батьками з профілактики травматизму серед дітей». Під час ділової гри «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників» педагоги були не пасивними слухачами, а активними учасниками. Готуючись до педради, педагоги виготовили та представили до розгляду дидактичні посібники з БЖД.

Засідання № 4.Підсумкова педрада. Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни.

Під час засідання було проаналізовано роботу колективу за 2023/2024 н.р.. Здійснено аналіз національно - патріотичного виховання дітей дошкільного віку у КЗДО через народознавство (довідка). Педагоги прийняли активну участь у «відкритому мікрофоні» та надали пропозиції до вибору пріоритетних напрямів роботи ЗДО на 2024/2025 н.р.. Також педагоги переглянули презентацію «Літо на порозі» щодо організації роботи під час літнього періоду в умовах карантину та дії правового режиму воєнного стану. Рішенням педради було затверджено План на літній період 2024 року.

До кожної педагогічної ради вихователі готували відеоролики занять та режимних моментів, які переглядались колективно, проводилась робота над помилками.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої та .

У закладі протягом року було проведено два семінари-практикума:

* Семінар-тренінг: «Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми»

Метою семінару було створення умов для розвитку комунікативної культури педагогів. Ознайомлення з базовими положеннями теорії спілкування. Підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань мовленнєвого розвитку дошкільників. Вихователі активно висловлювали власну думку «Спостережливість — це …» під час мозкового штурмута прийняли участь в груповій дискусії «Діалогічне мовлення дітей дошкільного віку під час сюжетно-рольових ігор». Мали можливість прослухати міні-лекцію «Прийоми розвитку зв’язного мовленя у роботі з предметними та сюжетними картинками», прийняти участь у інтерактивних вправах «Методи мовленнєвої роботи за змістом літературного твору».

Підсумком зустрічі була діагностика педагогів «Самооцінка професійної спостережливості».

* Семінар-практикум: «Застосування інноваційних методик як засобів формування математичних понять і розвитку пізнавального інтересу дошкільників»

Під час теоретичної частини педагоги прослухали доповіді та міні-лекції «Сучасні технології у формуванні логіко-математичної компетенції дошкільників»,

Практичну частину семінару провели педагоги Зінаїда Соколова (майстер-клас «Ефективне застосування блоків Дьєнеша в роботі з дітьми дошкільного віку») та Ніна Морозюк (вправи «Палички Кюїзенера-числа в кольорі»). На закінчення практикуму педагогам надали інформацію «Практичне моделювання під час розв’язування задач різного типу».

Педагогічні години, круглі столи та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів відео занять та відеороликів, офлайн заняття у ZOOM.

Протягом 2023/2024 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі  форми організації дистанційної  освітньої діяльності:

 • «Правила дорожнього руху для малюків» заняття із ознайомлення з соціумом (група молодшого дошкільного віку «Капітошки», вихователь Наталія Редько)
 •  «Про дружбу та гендерну рівність» заняття із ознайомлення з соціумом (середня група «Дзвіночки», вихователь Ніна Морозюк).

* «Усе, що зветься Україна» заняття з національно-патріотичного виховання малюків (старша група «Калинка» вихователь Оксана Плахотна).

* «Знайомство з народними музичними інструментами» музичне заняття з

елементами методики Карла Орфа (середня група «Дзвіночки» музичний керівник Юлія Черненко).

* «Вишиванка» заняття з розвитку мовлення та  художньої літератури (група середнього дошкільного віку «Дзвіночки», вихователь Марина Новицька).

* «Подорож космосом» заняття із ознайомлення з природою (молодша група «Сонечко», вихователь Наталія Лелека).

 * «Спостереження за комахами» заняття з розвитку мовлення

(група раннього віку «Ромашки», вихователь Яна Зінчук).

 * «Допоможемо зайчику» заняття із сенсорного розвитку (група раннього віку«Сонечко» , вихователь Ольга Булгакова)

 • «Квіти радість нам несуть» інтегроване заняття із ознайомлення з природою (молодша група «Сонечко», вихователь Юлія Шматок)
 • «Мій здоровий день» заняття з пізнавального розвитку (старша       група «Капітошки» вихователь Тетяна Заїченко)

 * «День здоров’я» розвага з пізнавального розвитку та безпеки життєдіяльності (старша  група «Калинка», вихователі Тетяна Заїченко та Оксана Плахотна, молодша група «Капітошки», вихователь Наталія Редько).

Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові, фронтальні, індивідуальні консультації за запитом педагогів та наслідками контролю, а також тематичні консультації для  педагогів. Теоретичні матеріали до проведених консультацій зберігаються у Classroom у папці «Методична скарбничка»

Систематично у КЗДО проходилися педагогічні години, на яких педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень у ході проведення консультацій, семінарів, тренінгів, майстер-класів.

Осередком методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

У минулому навчальному році плідною була робота творчої групи, яка працювала над створенням Стратегії дошкільного закладу. Педагоги працювали над вивченням відповідних документів, створенням проектів  діяльності закладу освіти , написанням проекту Стратегії КЗДО.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки

колективу були придбані новинки методичної літератури, які шляхом самоосвіти опрацьовувались педагогами протягом навчального року.

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки, як епізодичні, так і постійно діючі: «Талановиті ручки; лялька-мотанка», «Обереги для дому», «Хай в серці кожної людини живе любов до України», «Ялинка New Stule», «Моя барвиста вишиванка».

В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик.

Усі педагоги закладу постійно підвищували свій рівень професійної майстерності працюючи над самоосвітою. Протягом навчального року педагогами нашого заклабу отримано:

 • сертифікати – 89;
 • дипломи         -11;
 • грамоти          -13;
 • подяки           - 6;
 • свідоцтва        - 9.

В залежності від професійного рівня педагогів плануються відповідні форми роботи, конкретні контрольно-аналітичні заходи, моніторингові дослідження.

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва відповідно до дистанційної роботи закладу.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як: * «Осінь барвиста до нас завітала»:

* «Святий Миколай, до нас в гості завітай»; * «Ялинка у садок прийшла!»;

* «Із Різдвом вітаємо»;

         Проведення всіх зазначених заходів допомогло педагогам на належному

рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив закладу, не зважаючи на те, що працювали в дистанційному режимі, був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання.

          З 01.04.2024 року дошкільний заклад перейшов на змішану форму навчання. На базі гімназії №16 ДМР створена група короткотривалого перебування дітей старшого та середнього дошкільного віку. Малюки мають змогу спілкуватися з однолітками,вести активний спосіб життя, поглиблювати свої знання в ігровій формі, отримувати позитивні емоції. Діти беруть активну участь у заходах різного рівня: відбулося дві зустрічі із захисниками нашої держави та Національна руханка у вишиванках «Дякуємо ЗСУ».

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2023/2024 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні, її результатом стали наступні показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду педагогами колективу;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;
 • достатній рівень виховання та розвитку дітей;
 • підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

З метою вдосконалення якості методичної роботи закладу пропонується поглиблена робота за такими напрямами:

 1. Опрацювання та впровадження в роботу Професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти».
 2. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах різного рівня на наступний навчальний рік.
 3. Організувати роботу клубу емоційної підтримки педагогів «Шлях до себе».