Центральний район. ДНЗ № 293

 

Накази ДНЗ

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 293»

Дніпровської міської ради

 

Україна, 49061 м. Дніпро, вул. Стромцова, 2-г

 

НАКАЗ

від 11.09. 2018 р.                                                                              № 57

 

«Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків від

юридичних та фізичних осіб»

 

Відповідно до статей 26,30,78,79 Закону України «Про освіту» (далі – Закон), законів «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 №22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних  (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками закладів освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти міста Дніпра, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальному закладі

 

НАКАЗУЮ:

1. Працівникам закладу:

1.1. Неухильно виконувати норми чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків  від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати незаконного збирання коштів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

   

  Відділ освіти Центральної районної у місті Дніпрі ради

комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садок) № 293»

Україна, 49061 м. Дніпро, вул. Стромцова, 2г

                                                   тел. 7496255         

                                                                

НАКАЗ

     29.05.17р.                                                                                       № 28 АГ

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

           

Відповідно до ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції»,  Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №_1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 15.04.2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних  фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 року № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування »та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів,  забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах міста Дніпра

НАКАЗУЮ:

         1. Усім учасникам навчально-виховного процесу:

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати незаконного збирання коштів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

1.3 Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб через централізовану бухгалтерію відділу освіти, повернутись до розгляду питання щодо створення навчальним закладом, чи батьківським комітетом навчального закладу благодійного фонду відповідно до чинного законодавства, у статуті цього фонду обумовити чіткий порядок надходження та використання  коштів.

1.4. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку банку (в разі його наявності) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу.

1.5. Покращити роботу інвентаризаційної комісії навчального закладу щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальним закладам  як благодійна допомога.

1.6. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

1.7. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів,  регулярно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність».

1.8. Проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

Червень-серпень,  щорічно

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Завідувач  КЗО ДНЗ №293 _______________ І.В.Сикорська