Центральний район. ДНЗ № 293

 

Моніторінг якості освіти закладу

              Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керувався Законом України «Про дошкільну освіту (ст. 37-39) від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» (п.49-54), Санітарними правилами облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів; Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочними посібниками та іграшоками у дошкільних навчальних закладах; методичними рекомендаціями МОН України «Підбор і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 18.07.08 №1/9-470, Статутом дошкільного закладу та планом освітньо-вихвної роботи.

            Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­вало 30  працівника, з них: в.о. завідувача Николаєнко Світлана Юріївна, 15 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист,  практичний психолог, музичний керівник, 11 -   вихователів. З них 8 мають повну вищу освіту, 1 - базову освіту, 6 – середню спеціальну. Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: вища категорія – 4 вихователі,  друга категорія – 2 вихователі, спеціаліст 9Тр. – 9 вихователів, педзвання «вихователь-методист» - 1, 1 – медичний працівник, 18 – молодшого обслуговуючого персоналу.

            Адміністрація закладу створювала працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота коллективу КЗО ДНЗ відзначалася стабільністю та позитивною результативністю.